اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۴۰۴۵۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۴۲۷۶۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مدیر عامل : احسان شاهقلی
۹۱۲۱۴۷۳۱۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396

  • :
  • ۵۵۴۰۴۵۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۴۲۷۶۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای شاهقلی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۰۴۵۴۵
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۴۰۴۳۱۵
 

آدرس