اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۴۰۴۵۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۴۲۷۶۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مدیر عامل : احسان شاهقلی
۹۱۲۱۴۷۳۱۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396

آلفا گستر آریا 55404545-021

تلفن

  • ۵۵۴۰۴۵۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۴۲۷۶۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • مدیر عامل : احسان شاهقلی
  • ۹۱۲۱۴۷۳۱۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان قزوین ، بعد از خیابان مخصوص ، روبروی شرکت دخانیات ، پلاک 396